Дільниця постачання, зберігання та видачі паливо-мастильних матеріалів (ДПЗтаВПММ)

м.Чорнобиль, вул. Радянська 63
телефон (04593)5-17-10

ДПЗтаВПММ здійснює свою діяльність силами персоналу підрозділу у відповідності з покладеними на них функціями і завданнями, згідно зі Статутом ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», чинним законодавством і Положенням про дільницю постачання, зберігання та видачі паливно-мастильних матеріалів.

Основними завданнями ДПЗтаВПММ є:

— виконання технологічних процесів з приймання, зберігання та відпуску ПММ;

— забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та надання послуг по зберіганню ПММ підприємствам зони відчуження згідно укладених договорів.

За дільницею закріплені:

- автозаправна станція -АЗС(м.Чорнобиль, вул. Радянська 80);
-Янівська нафтобаза(район розташування ЧАЕС, у 3 км на південно-схід від м.Прип'ять);
-резервуар РВС-1000 № БП-1 для резервного палива (м. Чорнобиль вул. Нова, 4).

На ДПЗтаВПММ покладені наступні функції:

— своєчасне виконання завдань відповідно до затверджених планів і графіків виробництва з забезпечення паливо-мастильними матеріалами підрозділів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

— приймання від постачальників паливо-мастильних матеріалів та збереження їх кількості та якості у резервуарах РГС-25 (6 од.), РГС-5 (6 од.), СУГ-10 (1 од.), РВС-1000 № БП-1 (1 од.).

— заправка ПММ автотранспортних засобів ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»;

— виконання договірних зобов’язань ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» щодо надання послуг по зберіганню ПММ підприємствам зони відчуження згідно укладених договорів.