Профспілка – це незалежна від держави та бізнес – структур організація найманих працівників. Вона утворюється для захисту їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

У сприйнятті багатьох людей старшого покоління слово «профспілка» асоціюється з отриманням путівок, організацією новорічних свят, розподілом «дефіцитів». Раніше роль профспілок дійсно була такою, бо зарплати, премії, «прогресивки» виплачувалися вчасно, а конфлікти між працівниками і адміністрацією підприємств відбувалися рідко.

Безпечна праця.

Як профспілка може захистити тебе у разі порушення трудового законодавства, у т.ч. щодо забезпечення належних умов праці? Профспілка контролює дотримання на підприємстві трудового законодавства, у т.ч. щодо охорони праці. Її представники мають право безперешкодно відвідувати і оглядати робочі місця, пропонувати роботодавцю здійснити заходи для покращення умов роботи, а також проводити незалежну експертизу умов праці.

У разі виявлення загрози життю та здоров’ю найманих працівників профспілка має право і повинна вимагати від роботодавця негайного припинення роботи на робочих місцях на час, необхідний для усунення загрози, причому з обов’язковою виплатою всієї заробітної плати на цей період.

Гідна зарплата та пенсія

Якщо на підприємстві існує профспілкова організація, власник не має права одноосібно на свій розсуд встановлювати норми праці, робочого часу і оплату праці її працівників. Все це відбувається за погодженням з профспілковою організацією. З профспілкою також погоджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змін, відпусток працівників, отримання  дозволу на залучення до надурочних робіт. Профспілка узагальнює пропозиції працівників та веде від їх імені переговори з роботодавцем щодо укладення колективного договору. Колективний договір — це юридичний документ, яким регулюються усі трудові відносини на конкретному підприємстві, в установі, організації, компанії, фірмі.

Тому саме профспілка висуває та відстоює перед власником (роботодавцем) або його представником вимоги працівників щодо визначення форм і систем заробітної плати, розмірів їхніх окладів, доплат, надбавок, премій, винагород, заохочень і інших стимулюючих та компенсаційних виплат. Профспілка протистоїть роботодавцю щодо запровадження протизаконних штрафних санкцій до працівника.

Профспілкова організація на підприємстві контролює виконання роботодавцем взятих на себе зобов’язань та має право притягти його до відповідальності, якщо він не виконує колективний договір чи порушує трудове законодавство.

 

«Навіщо мені потрібна профспілка?»

  • Профспілка захищає та відстоює мої трудові права та інтереси.
  • Профспілка дає мені можливість творчого розвитку та впевненість в завтрашньому дні.
  • Профспілка представляє мої інтереси при переговорах з роботодавцем та укладенні колективного договору та здійснює контроль за його виконанням.
  • Профспілка надає можливість безкоштовного навчання в рамках програми розповсюдження профспілкових знань в області економіки, права, соціального захисту.
  • Профспілка бореться за підвищення заробітної плати.
  • Профспілка надає мені безкоштовну юридичну допомогу.
  • Профспілка захищає мене від незаконного звільнення.
  • Профспілка допомагає мені вирішити соціальні питання та проблеми.