м.Чорнобиль, вул. Радянська 61

      Основною ціллю створення і функціонування виробничого призначення ВЗФЗ   в структурі ДСП “ЧСК” є участь Підприємства, в межах своєї компетенції, в забезпеченні виконання завдань, які поставлені перед підприємством  загальнодержавною програмою з подолання наслідків  Чорнобильської катастрофи   та поводження з радіоактивними відходами в частині:

-здійснення охорони і фізичного захисту об'єктів поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
- забезпечення режиму охорони і фізичного захисту об’єктів життєзабезпечення ДСП “Чорнобильська АЕС”, ДП УЗФО ЧАЕС інших режимних об’єктів підприємств, установ та організацій, підпорядкованих ДАЗВ України, як на території зони відчуження так і за її межами;

- додержання працівниками підприємств, установ, організацій та громадянами, які перебувають в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення вимог правоохоронного, контрольно-пропускного режиму і радіаційної безпеки;

- забезпечення охорони іншої власності підприємств, установ і організацій, які не входять до структури ДАЗВ України та фізичних осіб, згідно укладених договорів у відповідності Статуту Підприємства та Ліцензії на види діяльності через пульт централізованої охорони в тому числі і фізичною охороною;

—  організації спеціальної перевірки та наданні  допуску до виконання особливих робіт особам, які здійснюють діяльність, пов’язану з роботами на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

— захист державних інтересів, секретної інформації, та іншої інформації обмеженого доступу, що є власністю держави при здійсненні режиму охорони та фізичного захисту.